Služby

Servis a opravy dmychadel

Servis a generální opravy dmychadel a vývěv (Becker, Rietschle, apod.) 

Servis a generální opravy rootsových dmychadel (Aerzen, Kubíček, Lutos apod.)

- Uhlíkové lamely a vzduchové filtry pro vývěvy a dmychadla  Becker, Rietschle aj.

Servis zařízení  a projektování ČOV

Servis případná výměna ostatních technologií ČOV (čerpadla, míchadla, provzdušňování apod.). Nabízíme zařízení pro srážení fosforu na klíč. Zpracujeme Vám projekt ČOV od územního rozhodnutí až po zadávací dokumentaci. 

Zkušební a trvalý provoz ČOV

Zajistíme Vám zkušební a trvalý provoz ČOV - provádíme odbornou optimalizaci čistících procesů čistíren odpadních vod, odběry vzorků odpadní vody a jejich rozbory v akreditované laboratoři, zpracování provozních řádů ČOV apod.